International Business Management

Бакалавърската програма по International Business Management е съвместна програма с Cardiff Metropolitan University, UK. Обучението е изцяло на английски език и студентите, които успешно покрият изискванията на учебния план завършва с две дипломи – британска и българска. Това от най-търсените бизнес специалности, предпочитана от студентите, които желаят след натрупване на необходимия опит да се развиват като мениджъри, както и да създават свои собствени фирми. Обучението цели да създаде добре подготвени специалисти в международния бизнес като развие основни аналитични умения, позволяващи да се действа стратегически и да се взимат ефективни бизнес решения. Тези умения и знания увеличават шансовете за намиране на работа в мултинационални, чуждестранни и местни фирми с интензивно международно сътрудничество, което е в основата на съвременната пазарна икономика. Политиката ни изисква студентите да преминат учебни стажове.

Структура на учебната програма: