Кандидатстване в бакалавърски програми

За обучение на английски език в програмите на Cardiff Metropolitan University във ВУМ, в това число във ВУМ София, се кандидатства на състезателен принцип. ВУМ има ранен прием (Early Admission) за всички, кандидатствали в периода до 31 май. На практика можете да кандидатствате преди да сте завършили средното си образование и ако отговаряте на изискванията за прием ще бъдете приет (conditional enrolment), с условието да представите до 31 август на годината на началото на обучението диплома за завършено средно образование.

Процедурата по кандидатстване включва както следва:

 • Приемен изпит по английски език – провежда се във ВУМ.
  Кандидатите, които притежават сертификат за владеене на английски език IELTS 6.0+ или Cambridge Advanced Certificate или имат положена матура по английски език с резултат Мн.добър могат да кандидатсват без да полагат изпит по английски език

Необходими документи за кандидати с успешно положен прием изпит във ВУМ:

 • Попълнена молба по образец (Изтеглете от тук)
 • Четири цветни снимки паспортен формат;
 • Медицинска бележка от личния лекар;
 • Копие на личната карта;
 • Копие на диплома за средно образование.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите подали документи в по време на ранния прием трябва да изпратят копието на дипломата за средно образование не по-късно от 31 август.

Необходимите документи за кандидати със сертификат или матура по английски език:

 • Попълнена молба по образец (Изтеглете от тук)
 • Четири цветни снимки паспортен формат;
 • Медицинска бележка от личния лекар;
 • Копие на личната карта;
 • Копие на сертификата за владеене на английски език;
 • Eсе на тема „Why I chose to study International Business Management?” (есето трябва да бъде 800-1000 думи);
 • Копие на диплома за средно образование.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите подали документи в по време на ранния прием трябва да изпратят копието на дипломата за средно образование не по-късно от 31 август. Ако дипломата за средно образование на кандидата е издадена в чужбина, е необходима легализация от МОН.