За МВА програмата има два приема – септември и януари. За прием от септември срокът за подаване на документите е 31 август, за прием от януари до 15 януари.

Документите се изпращат в електронен формат на email petya.kmetska@vum.bg

Необходими документи

  1. Попълнена International Student Application form
  2. Personal statement (Section 8 от International Student Application form) – това мотивационно писмо трябва да има дата и името на кандидата.
  3. Документ за владеене на английски език – международен сертификат еквивалент на IELTS 6.5. Ако не притежавате сертификат за владеене на английски език можете да се явите на изпит по английски във ВУМ
  4. Диплома за бакалавър или магистър (заедно с приложенията) + дипломата от средното образование. Дипломата за бакалавър трябва да е преведена на английски език или придружена от Европейско дипломни приложение
  5. Препоръкa – трябва да бъдат от работодател или преподавател, на бланка на фирмата/организацията
  6. Документ за самоличност
  7. Снимка паспортен формат – сканирана с добро качество
  8. CV на английски език.