Мениджмънт на креативни и културни индустрии

Защо да избера Мениджмънт на креативни и културни индустрии във ВУМ?

✔️ Мениджмънт на креативни и културни индустрии е стратегическа и иновативна програма, която съчетава маркетинговите знания и управленски умения с потенциала на творчеството в различните му предприемачески аспекти.
✔️ Програмата има за цел да осигури профилиране и задълбочаване на управленската подготовка в областите на медиите, предприемачеството, изкуствата и комуникациите.
Програмата е насочена към завършилите бакалавърска степен с предприемачески начин на мислене в национален и международен план. Студентите придобиват необходимите знания, умения и компетенции, с които да се реализират на различни нива в творческите и културни индустрии, а също и да ги свързват успешно с различни бизнеси и предприемачество от други индустрии и области.
✔️ Програмата не само се фокусира върху управлението на изкуствата, но също така разглежда икономическите, социалните и културните проблеми, повдигнати от настоящата трансформация на творческите и културни индустрии.

Важна информация

Място на обучение: София
Език на преподаване: Български
Начало на учебния процес: Октомври
Продължителност на обучението: 3 - 4 семестъра

(в зависимост от професионалното направление и придобитата образователно-квалификационна степен на висше образование)

Условия за кандидатстване:

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.
Семестриална такса: 750 Евро

Документи:

✔️ Попълнен формуляр за кандидатстване
✔️ Копие от диплома за висше образование с приложението
✔️ Копие от диплома за средно образование
✔️ 2 броя писма за препоръка
✔️ Автобиография
✔️ Мотивационно писмо
✔️ Копие на документ за самоличност

Учебна програма

Условия за кандидатстване:
Програмата е с редовна форма на обучение, адаптирана за работещи – лекциите са вечерни през седмицата и преди обед в събота. Налице е възможност за хибридна форма на провеждане на част от обучението.