Учебен процес

ВУМ предлага редовно обучение по бакалавърски и магистърски програми на Cardiff Metropolitan University с обучение на английски език, завършващо с британска и българска дипломи. Организацията на учебния процес, в т.ч. изпити, курсови работи и т.н. се прави при спазване на критериите за качество – с анонимни изпити, оценяване от 4 оценяващи, в т.ч. 2 в България. Всичко това гарантира както обективност на оценките, така и пълна съпоставимост с преподаването, знанията и уменията, получавани при обучение в самия Кардиф, с чиито дипломи студентите завършват.

Цялото обучение е на английски език и получените знания и умения позволяват на завършилите намиране на желана работа в кратък срок след дипломирането си. Ние се гордеем, че завършилите ВУМ работят в престижни български, чуждестранни и мултинационални компании.

home-page-image1