ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЗАВЪРШВАЩО С БРИТАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМИ


ВУМ предлага обучение по бакалавърски и магистърски програми на Cardiff Metropolitan University. Организацията на учебния процес, в т.ч. изпити, курсови работи и т.н. се прави по британските правила – с анонимни изпити, оценяване от 4 оценяващи, в т.ч. 2 в България. Всичко това гарантира както обективност на оценките, така и пълна съпоставимост с преподаването, знанията и уменията, получавани при обучение в самия Кардиф, с чиито дипломи студентите завършват.


Цялото обучение е на английски език и получените знания и умения позволяват на завършилите намиране на желана работа в кратък срок след дипломирането си. Ние се гордеем, че завършилите ВУМ работят в престижни български, чуждестранни и мултинационални компании. Гаранции за качеството на образованието във ВУМ е мястото ни в международните класации на бизнес университетите, в т.ч.:

 • SSRN TOP 1000 Business schools в света: № 255 към 1.01.2018. ВУМ е единственият български университет сред първите 1000 в света.

 • No9 MBA програма в Централна и Източна Европа през 2017

 • Официалната класация на висшите училища в България за 2017 ВУМ е лидер в Класация на университетите за 2017 за професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ както следва:

  • №1 за НАЙ-НИСКА БЕЗРАБОТИЦА на завършилите спрямо средната за региона (Разлика)

  • №1 за НАЙ-НИСКА БЕЗРАБОТИЦА на завършилите спрямо средната за региона (Съотношение)

  • №1 за ИНДЕКС на ЦИРИРУЕМОСТ (Scopus) БЕЗ АВТОЦИТИРАНИЯ

  • №1 за ПУБЛИКАЦИИ цитирани поне веднъж (Scopus)

  • №2 за СТАТИИ в научни списания (Scopus)

  • №2 за ОБУЧАВАНИ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

  • №2 за предоставяни СРЕДСТВА за НИД на СТУДЕНТИ


Всички тези класирания са по обективни показатели, които се измерват по данни от специализирани независими институции, например НОИ.Акредитация

Виж още

Мисия и цели

Виж още

Рейтинг и външно оценяване

Виж още

Програми във Варна и Добрич

Виж още

Академични правила

Виж още

Академични пътувания

Виж още

VUM Management Review, Journal

Виж още

Student portal

Виж още

Последни новини