ЗАВЪРШВА ПРОЕКТ ИМПАКТ по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на ЕС

Начало > Новини > ЗАВЪРШВА ПРОЕКТ ИМПАКТ по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на ЕС

ЗАВЪРШВА ПРОЕКТ ИМПАКТ по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на ЕС

В Рим се състоя поредният семинар за обсъждане на резултатите от разработването на Проект ИМПАКТ по Програма 2020 на Европейската комисия. Темата е злободневна и изключително важна за страните от ЕС: как да се управляват големи маси хора от различни култури в случаи на извънредни ситуации в транспортни средища – летища, гари, пристанища, както и при социални прояви, например футболни мачове.

Извънредните ситуации могат да бъдат най-различни, например земетресение, пожар, обгазяване, експлозия и т.н. Такива инциденти сами по себе си често пораждат паника. Наличието на хора, принадлежащи към различни култури създава допълнителни предпоставки за нарастване на рисковете от трудно управляеми действия на тълпата.

Проект ИМПАКТ изследва влиянието на културните фактори върху поведението на големи маси хора, включително с компютърно моделиране на процеса (поведнието на тълпата). ВУМ участва в ИМПАКТ по различни начини, най-вече с анализ на литература по темата, както и съставяне на въпросник за ново изследване в шест страни и анализ на получените данни, интервюта със специалисти и обобщения на резултатите.

В обсъжданията в Рим участваха 84 души, сред които. ръководители на службите за сигурност на летища, гари и пристанища, както и изследователи и консултанти по управление на риска. Вижте интервютата, които взе в Рим журналистът Димитър Вучев. Първата част от тях бе излъчена по телевизия Bloomberg TV България на 27.09.2017.

http://www.bloombergtv.bg/video/pol-tausan-gert-van-hofstede-i-natali-van-der-val-i-prof-mihail-minkov-za-psihologiyata-na-talpata-proekta-impact