НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ В ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Начало > Новини > НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ В ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ В ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Това е много важна тема, засягаща сигурността на милионите пътници, минаващи всеки ден през летища, гари и пристанища. Случаите на извънредни ситуации, в т.ч. пожар, обгазяване, експлозия, земетресение, наводнение, и т.н. показаха както добри резултати, така и проблеми при овладяване на поведението на хората, особено на тези, които имат проблеми с разбирането на инструкциите и указанията на съответните летищни и други власти. Отчитайки това, Европейската комисия я включи за изследване в проекта ИМПАКТ по Програма ХОРИЗОНТ 2020. От наша страна в проекта участват проф.Михаил Минков и проф.Веселин Благоев. Вижте един от резултатите от изследването тук.