Акредитация

Начало > Акредитация

Акредитация

 

Cardiff Met е акредитиран по британския закон и дипломите му са валидни в целия свят, свидетелство за което е водещата му позиция в британската класация за заетост на завършилите студенти (№6 за 2016 г.)

ВУМ има българска акредитация от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация и британска акредитация – от The British Accreditation Council.