Британска диплома

Начало > Британска диплома

МВА-студентите са регистрирани като редовни британски МВА-студенти и завършват с британска диплома на Cardiff Met, която е високо ценена в целия свят. 

Едновременно с това съгласно Закона за висшето образование те са регистрирани и като редовни студенти в магистърската програма, завършваща с българска магистърска диплома на ВУМ.

Напоследък, най-вече покрай участието във финансирани от ЕС проекти и за заемане на работни позиции в държавни и местни органи, българската магистърска степен стана особено ценна.