Мисия и цели

Начало > Мисия и цели

Мисия и цели

Мисия

Висше Училище по Мениджмънт е модерно висше професионално бизнес училище, което поставя на първо място своите студенти и ги подготвя да бъдат конкурентоспособни, готови да поемат управлението на дейности и фирми в съответствие с европейските пазарни изисквания и изискванията на глобалния пазар.

Мисията ни е да осигурим на своите талантливи и мотивирани студенти обучение по най-високите академични стандарти в света, за да разгърнат пълноценно възможностите си в нашия динамично развиващ се, конкурентен свят. Ние очакваме нашите студенти да се конкурират за работни места с колегите си, завършили най-известните университети в света. Поради това планираме и осъществяваме дейността си така, че нашите курсисти да са поне толкова добре подготвени за реалния свят на бизнеса, колкото най-добрите им конкуренти.

 

Цели

  • Подготовка за нуждите на българския и световен модерен бизнес на конкурентоспособни и висококвалифицирани специалисти по мениджмънт, маркетинг, туризъм, икономика и икономическа информатика и др., готови да се справят с предизвикателствата на бързо променящия се пазар на труда
  • Осигуряване на качествено професионално обучение чрез удовлетворяване образователните потребности и желания на студентите при стриктно спазване нормативните изискванията за този тип обучение в Република България и на Британските академични стандарти за качество на висшето образование.