• Бакалавърски програми – семестриална такса 3100 лева (с включени регистрационни такси)
  • МВА програма – семестриална такса 4000 лева (с включени регистрационни такси)

Таксите за заплащат по банков път. След записване във ВУМ студентите получават финансови условия с банковите детайли и сроковете за плащане на семестриалните такси.

Студентите могат да заплащат таксите за обучение възползвайки се от държавно-гарантираното студентско кредитиране.
Банките, които имат сключен договор с Министерство на образованието да отпускат студентски държавно-гарантирани кредити можете да видите на страницата на МОН

Подробна информация за реда и условията за отпускане на държавно-гарантирани студентски кредити можете да видите ТУК

Студент, който не е уредил в срок финансовите си отношения с ВУМ не се регистрира за съответната учебна година (семестър) в МОН и CardiffMet, не се допуска на текущи изпити по време на семестъра и до явяване на изпитна сесия.