BA (Hons) International Business Management

Начало > BA (Hons) International Business Management

Бакалавърски програми с обучение на английски език
Програмите са съвместни с Cardiff Metropolitan University, като успешно завършилите
получават две дипломи – британска и българска бакалавърски дипломи.

INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT
Завършват с: BA (HONS) International Business аnd Management и 
Бакалавър по Международен бизнес и мениджмънт.

Една от най-търсените бизнес специалности, предпочитана от студентите, които желаят
след натрупване на необходимия опит да се развиват като мениджъри, както и да
създават свои собствени фирми. Обучението цели да създаде добре подготвени
специалисти в международния бизнес като развие основни аналитични умения,
позволяващи да се действа стратегически и да се взимат ефективни бизнес решения. Тези
умения и знания увеличават шансовете за намиране на работа в мултинационални,
чуждестранни и местни фирми с интензивно международно сътрудничество, което е в
основата на съвременната пазарна икономика.

Учебната програма включва дисциплини като: Икономика, Фирмено и управленско
счетоводство, Финанси, Маркетинг, Мениджмънт, Организационно поведение, Управление
на човешките ресурси, Лидерство и управление на промяната, Маркетингови комуникации
и изследвания, Международен маркетинг, Международен бизнес, Предприемачество,
Управление на проекти и др.

Политиката ни изисква студентите да преминат учебни стажове.