BSc (Hons) Banking and Finance

Начало > BSc (Hons) Banking and Finance

BSc (Hons) Banking and Finance

Бакалавърски програми с обучение на английски език
Програмите са съвместни с Cardiff Metropolitan University, като успешно завършилите получават две дипломи – британска и българска бакалавърски дипломи.

BANKING and FINANCE
Завършват с: британска диплома BSc (HONS) Banking and Finance и
с българска диплома Бакалавър по Международни финанси и търговия

Това е специалността, която се предпочита от студентите, които желаят да се развиват като специалисти във финансовата област (банки, финансово-консултантски фирми). Специалността дава задълбочено разбиране на основните методи за финансово управление, което е от основно значение за взимане на ефективни организационни решения.

В изучаваните дисциплини, наред с познания в областта на финансите, счетоводството, маркетинга, управлението и икономиката, студентите получават и задълбочени знания за управление на риска, финансовите пазари, оценка на инвестиции и акционери, управление на лични и корпоративни финанси, международно счетоводство, международна търговия и др.

Обучението цели да създаде добре подготвени професионалисти във финансовата сфера на съвременната пазарна икономика.

Гаранция за качеството на обучението по тази специалност е фактът, че след тежки интервюта в конкуренция с десетки други кандидати нашите завършващи студенти биват предпочитани за работа във водещи банки и финансови институции, в т.ч. KPMG, PwC, УниКредит Булбанк, Райфайзен банк, ОББ, Юробанк, Piraeus Bank, Black Peak Investment, както и като финансови специалисти във финансовите отдели на водещи български и чуждестранни фирми, в т.ч. Hewlett-Packard Enterprise, Dundee Precious Metals, Amazon UK, Google, Мобилтел, Кока-Кола България и други.